Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza propunerilor și obiecțiilor la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare

modelul_costului