Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza propunerilor şi obiecţiilor la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri

modelul_costului