Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Sinteza recomandărilor prezentate de către părţile consultate la proiectul Hotărării Guvernului privind desemnarea Furnizorului central de energie electrică

modelul_costului