Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Stephane Bride: Republica Moldova ar putea acoperi aproape jumătate din importurile de gaze naturale din biomasă
12/02/2015 - 13:45

2 decembrie 2015, Chișinău – Teoretic, potențialul de biomasă din Republicii Moldova poate acoperi 22% din necesarul total de resurse energetice sau aproximativ 48% din importurile de gaze natural” - declarația aparține Viceprim-ministrului, ministrului Economiei, Stephane Bride, în cadrul Forumului Național „Bioenergia: Către o autonomie energetică locală”, organizat în contextul Săptămânii Moldova Eco Energetică.

 

La eveniment a participat șeful Delegației UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, rezidentul Coordonator ONU în Moldova, Dafina Gherceva, precum și peste 200 de participanți, printre care antreprenori, reprezentanți ai autorităților  publice, mediului academic, parteneri de dezvoltare, ONG-uri.

 

Discuțiile s-au axat pe valorificarea potențialului  energetic regenerabil prin utilizarea tehnologiilor moderne la transformarea deșeurilor agricole, industriale și urbane în energie electrică și termică, care ar putea diminua dependența energetică a țării și ar contribui la dezvoltarea economică. De asemenea, în cadrul forumului a fost împărtășită experiența altor state europene în producerea de biogaz și generarea din reziduuri a energiei electrice și termice.

 

În context, ministrul Economiei a susținut că valorificarea potențialului energetic regenerabil în localitățile din țară va conduce la creare noilor locuri de muncă, dezvoltarea noilor industrii, reducerea emisiilor de CO2, dar și dependența de importurile de resurse energetice.

 

”O întrebare importantă este cum utilizăm potențialul energetic, ce tehnologii folosim. Și aici vă propunem o abordare matură tehnologic și foarte eficientă în producerea energiei electrice și furnizarea energiei termice – cogenerarea. Potențialul cogenerării ca măsură de economisire a energiei este insuficient valorificat atât în cadrul Comunităţii Europene, și cu atât mai mult, în Republica Moldova”, a spus Stephane Bride.

 

Potențialul teoretic de cogenerare în Moldova este de peste 6 mii de MW în componenta termică și de 4,6 mii MW de energie electrică. Având în vedere că potențialul economic este, de obicei, estimat la 5% din cel teoretic, atunci potrivit calculelor Agenției pentru Eficiență Energetică Moldova poate produce până la 300 de MW de energie electrică prin cogenerare, ceea ce ar dubla capacitățile existente în prezent.

 

Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirkka Tapiola, a menționat că bioenergia îi oferă Republicii Moldova o oportunitate remarcabilă pentru a-și diversifica livrarea de energie și de a susține utilizarea energiei produsă la nivel local.

 

În context, reprezentanta rezidentă a PNUD Moldova, coordonatoarea rezidentă ONU în Moldova, Dafina Gercheva, a subliniat că “Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare sprijină Republica Moldova în calea sa de dezvoltare spre o piață energetică inteligentă ce sporește accesul la energie curată, disponibilă local, reduce dependența față de furnizorii externi, dezvoltă economia propriei țări prin crearea de noi locuri de muncă, lansarea de noi afaceri și, nu în ultimul rând , asigură un mediu mai curat”.

 

Forumul Național „Bioenergia: Către o autonomie energetică locală”, este la a doua ediție. Săptămâna  Moldova Eco-Energetica  include un șir de evenimente, platforme de dezbateri, forumuri dedicate dezvoltării sectorului energiei regenerabile și promovării eficienței energetice, care vor culmina cu Gala Moldova Eco-Energetica, ceremonia de premiere a celor mai notabile realizări în producerea, transmiterea, distribuirea și consumul eficient de energie, în dezvoltarea și promovarea tehnologiilor moderne, a inovațiilor în domeniul energiei regenerabile și eficienței energetice.

 

Săptămâna  Moldova Eco-Energetica este organizată de Ministerul Economiei, Agenția pentru Eficiență Energetică și Proiectul Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Imagini: 
modelul_costului