Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Studiu OECD: Strategia IMM are obiectivul de a crea un mediu de afaceri favorabil
11/11/2015 - 13:20

11 noiembrie 2015, Chișinău – Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se axează pe crearea unui mediu de afaceri favorabil, dar și asigurarea egalității sociale, în contextul în care sectorul IMM este un factor cheie al creșterii economice din Republica Moldova. La această concluzie s-a ajuns în cadrul celui de-al doilea atelier de lucru „Consolidarea mecanismelor de monitorizare ale Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova”, în cadrul căruia a fost prezentat un raport de evaluare și monitorizare a Strategiei, elaborat de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).

 

Atelierul de lucru, organizat de Ministerul Economiei, în parteneriat cu OECD,  a fost dedicat consolidării mecanismelor de monitorizare ale Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Economiei, Organizaţiei de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), OECD, Ambasadei Olandei în România, autorităţilor publice centrale, organizaţiilor nonguvernamentale și instituțiilor de resort.

 

Prezentă la eveniment, Secretarul de Stat, Lilia Palii, a menționat că dezvoltarea IMM-urilor contribuie la soluţionarea unui şir de probleme de ordin social-economic precum: micşorarea şomajului, majorarea veniturilor, dar și formarea unei structuri economice.În acest sens, a fost elaborată Strategia de dezvoltare a sectorului IMM  pentru anii 2012-2020, care contribuie la  consolidarea potenţialului IMM şi a rolului acestora în economie, stabilirea mai clară a priorităţilor, creşterea încrederii dintre mediul de afaceri şi autorităţi, crearea în ansamblu a unui mediu mai favorabil pentru mediul de afaceri”.

 

Potrivit Planului de acțiuni pentru anul 2014, din cadrul Strategiei, din totalul acţiunilor (67) planificate, au fost realizate – 50 de acţiuni, realizate parţial – 14 acţiuni, nerealizate – 3 acţiuni. După examinarea suplimentară a acţiunilor realizate parţial, acestea au fost transferate în Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2015 – 2017. Evaluarea Strategiei se face în baza indicatorilor de performanţă şi progres, stabiliţi în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei, şi actualizaţi pe măsura necesităţii. Ministerul Economiei este autoritatea responsabilă pentru elaborare şi prezentare Guvernului a rapoartelor anuale de monitorizare şi evaluare a Strategiei.

 

 

În Republica Moldova sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii deţine cota dominantă de 97,4% din totalul întreprinderilor, care activează în economia naţională. În acest sector sunt antrenaţi 56 la sută din populaţia ocupată în economia naţională, iar nivelul de participare a sectorului la formarea Produsului Intern Brut a atins 32,2%.

Imagini: 
modelul_costului