Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Tabela de divergenţe la proiectul de Lege „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (Legea nr.449-XV din 30.07.2001 cu privire la gaj, Codul fiscal, Codul de executare, Legea nr.59-XVI din 28.04.2005 cu privire la leasing

modelul_costului