Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Tabelul de divergenţe la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării asupra Acordului de contribuţie între Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

modelul_costului