Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Tabelul de divergenţe la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a produselor cu impact energetic

modelul_costului