Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Tabelul divergențelor la proiectul de Hotărîre de Guvern cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 25 noiembrie 2013, pentru aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 de implementare a Strategiei de dezvoltare

modelul_costului