Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Tabelul divergențelor la proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior

modelul_costului