Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Tabelul divergenţelor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni

modelul_costului