Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Tabelul divergențelor la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție ale gazelor combustibile naturale

modelul_costului