Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Tabelul divergențelor la proiectul Regulamentul general de metrologie legală RGML 12:2018 “SNM. Marcaje și buletine de verificare metrologică”

modelul_costului