Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Tabelul divergențelor pe marginea obiecţiilor şi propunerilor referitor la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat naţional de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei”

modelul_costului