Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Cadrul de reglementare

 

Lista persoanelor responsabile de transparență

 

Lista părților interesate

  

Linia telefonică instituțională de informare a societății civile

 (+373 22) 250-500

 

Programe anuale de proiecte de  decizii

 

Rapoarte anuale privind transparența

 

modelul_costului