Transport aerian

 Acte normative în domeniul transportului aerian

 

 1. Legea nr. 254/2008 privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia  pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian international;
 2. Legea nr. 143/2012 privind controlul spaţiului aerian;
 3. Legea nr. 292/2012 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi statele sale member;
 4. Legea nr. 59/2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile;
 5. Codul aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017 (Data intrării în vigoare : 23.03.2019);
 6. Legea privind securitatea aeronautică.
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 419/1993 cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Romăniei privind serviciile aeriene;
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 498/1993 Cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federal al Austriei privind transporturile aeriene civile;
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 686/1993 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la serviciile aeriene;
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 97/1994 privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaţionale referitoare la aviaţia civilă internaţională;
 11. Hotărîrea Guvernului nr. 128/1995 cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul  Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind serviciile aeriene;
 12. Hotărîrea Guvernului nr. 285/1995 pentru aprobarea Acorduluui între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene şi cooperarea în domeniul transportului aerian;
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 45/1996 pentru aprobarea Acordului privind serviciile aeriene între  Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare;
 14. Hotărîrea Guvernului nr. 765/1996 pentru ratificarea unor protocoale cu privire la modificarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională;
 15. Hotărîrea Guvernului nr. 766/1996 privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaţionale în domeniul aviaţiei civile;
 16. Hotărîrea Guvernului nr. 113/1997 pentru aprobarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus;
 17. Hotărîrea Guvernului nr. 262/1997 despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi  Guvernul Republicii Bulgaria privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective;
 18. Hotărîrea Guvernului nr. 961/1997 pentru aprobarea Acordului privind transporturile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel;
 19. Hotărîrea Guvernului nr. 966/1997 pentru aprobarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia;
 20. Hotărîrea Guvernului nr. 47/1998 pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei;
 21. Hotărîrea Guvernului nr. 223/1998 pentru aprobarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania;
 22. Hotărîrea Guvernului nr. 254/1998 pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii  Italiene privind serviciile aeriene;
 23. Hotărîrea Guvernului nr. 708/1999 pentru aprobarea Acordului privind transporturile aeriene între  Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania;
 24. Hotărîrea Guvernului nr. 726/1999 despre aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană;
 25. Hotărîrea Guvernului nr. 775/2000 despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind serviciile aeriene;
 26. Hotărîrea Guvernului nr.1034/2000 privind aprobarea Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene;
 27. Hotărîrea Guvernului nr. 1176/2002 pentru aprobarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru;
 28. Hotărîrea Guvernului nr. 1044/2004 pentru aprobarea Acordului privind transporturile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi  Guvernul Republicii Cehe;
 29. Hotărîrea Guvernului nr. 836/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor;
 30. Hotărîrea Guvernului nr. 1/2013 cu privire la aprobarea cuantumului plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a Autorităţii Aeronautice Civile;
 31. Hotărîrea Guvernului nr. 645/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, structurii şi efectivului-limită ale Autorităţii Aeronautice Civile;
 32. Hotărîrea Guvernului nr. 180/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul
 33. Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile respective ale acestora, încheiat la Dubai la 19 noiembrie 2013;
 34. Hotărîrea Guvernului nr. 868/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind statistica transportului aerian de pasageri, mărfuri şi poştă şi a structurii de înregistrare pentru transmiterea datelor statistice;
 35. Hotărârea Guvernului nr.  476/20.04.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană;
 36. Hotărîrea Guvernului nr. 5/2017 cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind serviciile aeriene, întocmit la Doha la 27 noiembrie 2016;
 37. Hotărârea Guvernului nr. 971/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova;
 38. Hotărârea Guvernului nr. 68/2018 pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind serviciile aeriene;
 39. Hotărârea Guvernului nr. 462/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind alocarea stolurilor orare pe aeroporturile din Republica Moldova;
 40. Hotărârea Guvernului nr. 477/2018 cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind serviciile aeriene, încheiat la Kiev la 12 aprilie 2018;
 41. Hotărârea Guvernului nr. 653/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri;
 42. Hotărârea Guvernului nr. 780/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aplicarea și publicarea listei transportatorilor aerieni supuși unei interdicții de exploatare în Republica Moldova;
 43. Hotărârea Guvernului nr. 831/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile  administrative referitoare la operațiunile aeriene;
 44. Hotărârea Guvernului nr. 838/2018 сu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de competență ale Autorității Aeronautice Civile;
 45. Hotărârea Guvernului nr. 889/2018 cu privire la modificarea punctului 42 din Regulamentul privind compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 836/2012;
 46. Hotărârea Guvernului nr. 931/2018 privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr.264/2017 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile;
 47. Convenție nr. 1944 din  07.12.1944 privind aviația civilă internațională (în vigoare pentru Republica Moldova din 1 august 1992);
 48. Acord nr. 1944 din  07.12.1944 privind tranzitul serviciilor aeriene internaţionale (Data intrării în vigoare : 22.12.1994);
 49. Acord multilateral nr. 1956 din  13.04.1956 privind drepturile comerciale pentru transporturile aeriene neregulate în Europa (Data intrării în vigoare : 23.03.1999);
 50. Acord multilateral nr. 1981 din  12.02.1981 privind tarifele de rută aeriană (Data intrării în vigoare : 01.03.2000);
 51. Acord nr. CEAC din  11.01.2001 aranjamente privind dezvoltarea, acceptarea şi implementarea cerinţelor aeronautice commune;
 52. Acord nr. 2004 din  09.03.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Elene privind serviciile aeriene;
 53. Acord nr. 15 din  21.04.2005 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene;