TRANSPORT NAVAL

Republica Moldova dispune de două căi navigabile interne de importanță internațională de categoria E, clasificate în conformitate cu prevederile Acordului European cu privire la principalele căi navigabile interne de importanță internațională, la care Republica Moldova este parte, precum și acces la Marea Neagră, prin secțiunea maritimă a fluviului Dunărea la km 133.8 (mila maritimă 72.2).

 

Pe fluviul Nistru și râul Prut sunt situate următoarele obiective de infrastructură navală: Portul Fluvial Râbnița; Portul Fluvial Bender; raionul de mărfuri Varnița; Portul Fluvial Ungheni și alte cheiuri.

 

În ultimii 15 ani a fost atestată o ascensiune semnificativă punct de vedere economic și a infrastructurii în domeniul naval în Complexul portuar Giurgiulești, situat în extrema sudică a Republicii Moldova. Complexul portuar Giurgiulești este unicul port din Moldova care oferă acces direct la căile navigabile internaționale și la Marea Neagră, care servește drept punct favorabil de intrare și ieșire a mărfurilor în/din Moldova. Situat la mai puțin de un kilometru de la hotarul cu România/UE și hotarul cu Ucraina, portul Giurgiulești este amplasat la răscrucea mai multor rute internaționale de comerț între țările UE și state est europene, state din regiunea Mării Baltice și Mării Negre. Distanța de la Giurgiulești până la Chișinău este de 223 km, până la Galaţi - 10 km, București - 247 km, Lvov - 776km, Kiev - 686 km, Minsk - 1,238 și Moscova - 1,532 km. La nivel regional Portul Giurgiulești se plasează ca un centru de logistică la frontieră cu Uniunea Europeană, cu acces la căile de comunicație auto, feroviară, fluvială și maritimă

 

 

 

Descărcaţi prezentarea PowerPoint a Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG)

 

Complexul portuar Giurgiulești cuprinde:

 

1)    Portul Internațional Liber Giurgiulești, operat de ÎCS „Danube Logistics” SRL și compus din:

  1. Terminalul de Produse Petroliere;
  2. Terminalul de Containere și Mărfuri Generale;
  3. Terminalul de Mărfuri în Vrac;
  4. Terminalul de Uleiuri Vegetale;
  5. Terminalul de Produse Cerealiere;
  6. Terminalul Feroviar cu Ecartament Combinat;
  7. Terminalul RORO (în construcție).

 

2) Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, operat de Întreprinderea de Stat ”Portul Fluvial Ungheni”

3

 

 

 

 

 

4

6

 

Politicile în domeniul transportului naval în Republica Moldova sunt elaborate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii la nivel central și implementate prin intermediul autorității administrative Agenția Navală a Republicii Moldova. Agenția Navală realizează la nivel operațional funcțiile de certificare, autorizare, supraveghere și control în domeniul transportului naval, atât pe căile navigabile interne cât și față de navele sub pavilionul de stat și cele care intră în Complexul Portuar Giurgiulești. Pe lângă agenții economici care activează în Complexul Portuar Giurgiulești, pe fluviul Nistru în regiunea satului Molovata, activează Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata”, activitatea căreia este concentrată asupra asigurării conexiunii fluviale și liberei circulației a persoanelor și mărfurilor pe ambele maluri ale Nistrului.