Transport naval

Acte normative în domeniul transportului naval

 

 1. Legea nr. 599/1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova;
 2. Legea nr. 53/2001 despre acceptarea de către Republica Moldova a Convenției cu privire la Organizația Internațională Maritimă;
 3. Legea nr. 185/2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind ocrotirea vieții umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;
 4. Legea nr. 189/2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978;
 5.  Legea nr. 186/2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională  asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea
 6. cu hidrocarburi (CLC 92), adoptată la Londra la 27 noiembrie 1992;
 7. Legea nr. 187/2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională  asupra liniilor de încărcare, adoptată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Protocolul la ea (LL 66), adoptat la Londra  la 11 noiembrie 1988;
 8. Legea nr. 188/2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969;
 9. Legea nr. 190/2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la Londra la 7 iulie 1978, şi la Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995;
 10. Legea nr. 191/2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind
 11. Regulile internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972;
 12. Legea nr. 192/2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei maritime, adoptată la Roma la 10 martie 1988;
 13. Legea nr. 238/2005 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.92 privind cazarea echipajelor la bordul navei (revizuită);
 14. Legea nr. 239/2005 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.133 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziţii complementare);
 15. Legea nr. 31/2006 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.185 (revizuită) privind actele de identitate ale personalului navigant;
 16. Legea nr. 395/2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării şi la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării;
 17. Legea nr. 296/2007 pentru ratificarea Acordului european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interne (ADN);
 18. Legea nr. 37/2008 pentru ratificarea Convenţiei de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigaţia interioară (CMNI);
 19. Legea nr. 176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova;
 20. Hotărîrea Parlamentului nr. 86/1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia despre regimul navigaţiei pe Dunăre;
 21. Hotărîrea Guvernului   nr. 1431/1997 pentru ratificarea Acordului european privind principalele căi navale interne de importanţă internaţională;
 22. Hotărîrea Guvernului nr. 1608/2003 cu privire la recunoaşterea societăţilor internaţionale de clasificare a navelor;
 23. Hotărîrea Guvernului nr. 1352/2005 pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bucureşti la 1 noiembrie 2005;
 24. Hotărîrea Guvernului nr. 417/2006 pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind navigaţia pe căile navigabile interne, semnat la Kiev la 14 martie 2006;
 25. Hotărîrea Guvernului nr. 955/2006 cu privire la implementarea Codului internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţii portuare (ISPS Code) şi a Rezoluţiei Organizaţiei Maritime Internaţionale A.959 (23) Forma Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei şi îndrumarul de ţinere a acestuia;
 26. Hotărîrea Guvernului nr. 997/2006 cu privire la implementarea Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei – Codul ISM)
 27. Hotărîrea Guvernului nr. 855/2007 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova;
 28. Hotărîrea Guvernului nr. 733/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea unor cerinţe referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă;
 29. Hotărîrea Guvernului nr. 706/2018 cu privire la crearea Agenţiei Navale a Republicii Moldova;
 30. Hotărîrea Guvernului nr. 837/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenţiei Navale;
 31. Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 604 din 18.12.2018 cu privire la aprobarea Listelor de verificare pe domeniile de control ale Agenției Navale a Republicii Moldova.