Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Turism

Turismul este unul dintre cele mai importante şi dinamice sectoare economice din lume, cuprinzînd un număr tot mai mare de noi destinaţii. Aceste dinamici au transformat turismul într-un factor-cheie pentru progresul socio-economic.

Turismul a devenit una dintre principalele surse de venit pentru multe țări în curs de dezvoltare, iar răspîndirea globală a turismului în statele industrializate și dezvoltate a produs beneficii economice și a sporit ocuparea forței de muncă în mai multe sectoare conexe.

Fiind un sector de prestare servicii, turismul contribuie la dezvoltarea economiei prin acumularea de capital în cadrul a cca 12 tipuri de activităţi specifice ramurii,  atrăgînd în activitatea sa cca 20 de ramuri conexe cu cca 140 de servicii aferente sectorului turismului: alimentaţie publică, transport, producere şi comercializare de mărfuri,  echipamente, suvenire, activităţi culturale, sportive, de agrement,  închiriere de mașini, prestări servicii medicale, etc.

Sectorul turismului angajează mai multe femei și tineri decît majoritatea celorlalte sectoare. În țările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE – 35 state), femeile reprezintă 60% din ocuparea forței de muncă în sectorul turismului. Aceasta este mai mare decît ponderea femeilor angajate în sectorul serviciilor (47%) și în ansamblul economiei (43%).

Aproape jumătate (47%) din persoanele care lucrează în turism în țările europene OCDE au între 15 și 34 de ani, comparativ cu o treime (32%) a lucrătorilor în ansamblul economiei.

Turismul reprezintă, de asemenea, o sursă importantă de inovație și diversificare economică, contribuind la modelarea dezvoltării socio - economice în țările de destinație din întreaga lume. 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova, turismul este declarat drept unul din domeniile prioritare ale economiei naţionale.

Direcțiile de dezvoltare a turismului în Republica Moldova în perioada 2014 – 2020 au fost stabilite în Strategia de dezvoltare a turismului ”Turism 2020”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 19 mai 2014, obiectivul general fiind „Impulsionarea activităţii turistice în Republica Moldova prin dezvoltarea turismului intern şi receptor”.

Prioritățile statului pentru dezvoltarea turismului din Republica Moldova în următorii 5 ani sunt stabilite în proiectul Programului de dezvoltare a turismului ”Turism 2025”, care are drept scop ”Dezvoltarea Republicii Moldova ca destinație turistică competitivă și durabilă, aducînd beneficii economice, de mediu și sociale comunităților locale și generațiilor viitoare”.

 

modelul_costului