Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Prognoza macroeconomica este elaborata de Secţia modelare și prognozare economică, uneori in colaborare cu expertii din organizatiile internationale si contine o analiza a evoluţiei indicatorilor macroeconomici (produsul intern brut pe categorii de resurse şi utilizări, indicele preţurilor de consum, veniturile şi cheltuielile bugetare etc) din Republica Moldova, precum si informaţii privind situaţia social-economică, tendinţele de dezvoltare ale ţării pentru o anumita perioada.

 

modelul_costului